Saturday, July 23, 2011

PRIMĂVARĂ TÂRZIE - LATE SPRING


bătrânul meu mă onorează şi, de ceva vreme, este cea mai accesată postare de pe "two cents about romania"... este singurul loc unde mai am fotografii de-ale mele...


my old man honours me and, for some time, he is the most viewed post on "two cents about romania"... it's the only place where I also have posted pictures 


există câte o temă pentru câte o săptămână, şi fiecare membru trebuie să posteze cel puţin o imagine la fiecare temă, maxim una pe zi...
mi-ar fi plăcut să fiu mai activ, dar acestea sunt celelalte poze ale mele de pe acest site...

there is a topic for every week, and all the members have to post at least one picture for every topic, no more than a picture daily...
I wished to be more active, but these are the other shots of mine from this site...
Sunday, July 17, 2011

RĂMÂN CU TINE - I STAY WITH YOU

acum un an ai fost cu mine la Veneţia...
Veneţia este un loc superb şi trist în acelaşi timp...
sărutul Veneţiei îţi vrăjeşte inima... şi de vei îndrăzni să pleci de lângă ea, fii sigur:
niciodată nu o vei uita
niciodată nu vei avea linişte
până când vei reveni în braţele ei... iar şi iar...


one year ago, you came with me in Venice...
Venice is, in the same time, a superb and a sad place...
the kiss of Venice is laying a spell on your heart... and if you will dare to leave her, be sure:
you'll never forget her
you'll never have peace
until you will come back in her arms... over again...
binecuvântat poate fi cel ce poate cânta, din inimă, acest cântec...

binecuvântat poate fi cel căruia i se cântă, din inimă, acest cântec...blessed may be the one who can sing this song, from his heart...

blessed may be the one for whom this song is sung, from the heart..." da, voi rămâne cu tine
voi rămâne cu tine
da, voi rămâne cu tine
voi rămâne cu tine


închide-ţi ochii şi te voi ţine în braţe
eşti îndreptăţită să fii speriată
e doar sunetul inimii tale îndurerate
atâta vreme ai suferit în întuneric
poţi plânge pentru lume afară
vino înăuntru şi-ţi voi săruta lacrimile
încă e sunetul ce te sfâşie
iubind cu tărie cu doar jumătate de inimă


da, voi rămâne cu tine
voi rămâne cu tine
nu te voi lăsa singură
voi rămâne cu tine, da, vreau
să fac durerea ta să fie a mea
şi de ai nevoie de mine toată noaptea, sau până voi îmbătrâni
nu, nu va trebui să mi-o ceri
vreau să am mare grijă de tine
da, vreau să rămân cu tine
...
voi fi chiar aici, lângă mâna ta
doar ţine-te bine şi vom trece peste asta
de nu-ţi mai poţi aminti deloc ce e bun
voi renunţa şi voi sparge uşa cerului
da, voi rămâne cu tine
nu te voi lăsa singură
voi rămâne cu tine, da, vreau
să fac durerea ta să fie a mea
şi de ai nevoie de mine toată noaptea, sau până voi îmbătrâni
nu, nu va trebui să mi-o ceri
vreau să am mare grijă de tine
da, vreau să rămân cu tine"


yes, I'll stay with you
I'll stay with you
yes, I'll stay with you


close your eyes and I'll hold you here
it's all right if you're feeling scared
it's just the sound of your aching heart
you've hurt for so long inside the dark
you can cry for the world out there
come inside and I'll kiss your tears
it's still the sound tearing you apart
loving out loud with only half a heart


yes, I'll stay with you
I'll stay with you
I won't leave you alone
I'll stay with you, yes I want to
make your pain my own
and if you need me all night or until I grow old
no, you don't have to ask me to
I'm gonna take good care of you
yes, I'm gonna stay with you
...
I'll be right at your fingertips
just hold on tight and we'll get through this
if you can't remember what's good anymore
I will surrender and kick down heaven's door
yes, I'll stay with you
I'll stay with you
I won't leave you alone
I'll stay with you, yes I want to
make your pain my own
and if you need me all night or until I grow old
no, you don't have to ask me to
I'm gonna take good care of you
yes, I'm gonna stay with you
Sunday, July 10, 2011

LASĂ SĂ PLOUĂ - LET IT RAIN

... o mare Doamnă a Muzicii, cu o piesă superbă, într-o punere în scenă excepţională...

... a great Lady of Music, with a superb melody, in an exceptional setting...

"...
lasă să plouă

lasă să plouă
de ce nu putem să găsim dragostea din nou?
lasă să plouă

lasă să plouă
încă mă înec în lacrimi de durere
iar şi iar

lasă să plouă


şanse

foame

lăcomie
viaţa se schimbă imprevizibil
ascultă-mă chemându-te
unde eşti acum?
ne vom întâlni

cândva, oricum?
...
unde sfârşim?

unde începem?

suntem pierduţi
sau trebuie să pierdem ca să învingem?
ne bizuim pe locul unde stăm
suntem liberi să alegem ce viaţă trăim?
..."
let it rain
let it rain

why we can't we find love again

let it rain
let it rain

still I drown in tears of pain

over again
let it rainchances
hunger
insatiable
life is changing unpredictable
hear me calling where are you now?
will we meet

anyway, anyhow?


where do we end?

where do we begin?

are we lost?

or must we lose to win?

we depend on where we stand

are we free to choose the lives we live?
parcă toate vânturile vor să treacă prin mine...
parcă toţi norii vor să curgă prin mine...
iar şi iar...


seems all the winds want to pass through me...
seems all the clouds want to pour through me...
over again...
a fost o ploaie interesantă; mi-am adus aminte cum pe munte, la altitudine, când hoinăreşti prin nori, uneori nu plouă. Uneori pur şi simplu umiditatea condensează, devine rouă. Nu vezi căzând picăturile de apă,... ele se nasc direct pe pe tine, pe piatră, pe iarbă...
călătorind pe sub ceruri întunecate, m-am bucurat să văd că la mine, acasă, în cuibul meu, nu ploua. La mine, acasă, am găsit pulberea aceasta de lumină...


it was an interesting rain; I remembered how, on the mountain, when you wander through the clouds, sometimes it doesn't rain. Sometimes the humidity simply is condensing, it becomes dew. You don't see drops falling,... they appear directly on you, on the rocks, on the grass...
traveling under dark skies, I was glad to see that, at my place, at my home, in my nest, it wasn't raining. At my place, in my home, I found this powder of light...