Sunday, July 10, 2011

LASĂ SĂ PLOUĂ - LET IT RAIN

... o mare Doamnă a Muzicii, cu o piesă superbă, într-o punere în scenă excepţională...

... a great Lady of Music, with a superb melody, in an exceptional setting...

"...
lasă să plouă

lasă să plouă
de ce nu putem să găsim dragostea din nou?
lasă să plouă

lasă să plouă
încă mă înec în lacrimi de durere
iar şi iar

lasă să plouă


şanse

foame

lăcomie
viaţa se schimbă imprevizibil
ascultă-mă chemându-te
unde eşti acum?
ne vom întâlni

cândva, oricum?
...
unde sfârşim?

unde începem?

suntem pierduţi
sau trebuie să pierdem ca să învingem?
ne bizuim pe locul unde stăm
suntem liberi să alegem ce viaţă trăim?
..."
let it rain
let it rain

why we can't we find love again

let it rain
let it rain

still I drown in tears of pain

over again
let it rainchances
hunger
insatiable
life is changing unpredictable
hear me calling where are you now?
will we meet

anyway, anyhow?


where do we end?

where do we begin?

are we lost?

or must we lose to win?

we depend on where we stand

are we free to choose the lives we live?
parcă toate vânturile vor să treacă prin mine...
parcă toţi norii vor să curgă prin mine...
iar şi iar...


seems all the winds want to pass through me...
seems all the clouds want to pour through me...
over again...
a fost o ploaie interesantă; mi-am adus aminte cum pe munte, la altitudine, când hoinăreşti prin nori, uneori nu plouă. Uneori pur şi simplu umiditatea condensează, devine rouă. Nu vezi căzând picăturile de apă,... ele se nasc direct pe pe tine, pe piatră, pe iarbă...
călătorind pe sub ceruri întunecate, m-am bucurat să văd că la mine, acasă, în cuibul meu, nu ploua. La mine, acasă, am găsit pulberea aceasta de lumină...


it was an interesting rain; I remembered how, on the mountain, when you wander through the clouds, sometimes it doesn't rain. Sometimes the humidity simply is condensing, it becomes dew. You don't see drops falling,... they appear directly on you, on the rocks, on the grass...
traveling under dark skies, I was glad to see that, at my place, at my home, in my nest, it wasn't raining. At my place, in my home, I found this powder of light...