Tuesday, September 27, 2011

BĂIATUL MEU - MY BOY

la mulţi ani...
ciudat cât de repede petrecerea se-ncheie
ar fi trebuit să-mi dau seama
mâna mea nu-ţi mai îndrumă paşii
acum tu singur te îndrumi
şi tot ce-a rămas e vocea ta
şi chipul tău de pe ecran

linişteşte-te, nu plânge
nu va mai fi durere
lupul cel rău a dispărut
şi nu ne va mai strica jocul

prea devreme lumea de vis se stinge
luându-şi rămas bun
în timp ce băiatul meu devine bărbat

de nu s-ar întâmpla aşa de repede,
băieţelul meu...


happy birthday to you...
strange how soon the party's over
I should know by now
my hand no longer guides your footsteps
now you guide your own
and all that's left is the sound of your voice
and your face as you were on the screen

hush, don't you cry
there'll be no pain
the bad wolf is gone
he'll have no part of our game

all too soon the dream world's fading
says farewell
since my boy became a man


don't make it too soon
my small boy

Sunday, September 25, 2011

NAVIGHEAZĂ-MĂ - SAIL-ME

STYX - Come Sail Away


o melodie cât o poveste...
o cetate cât o legendă...
şi, bine-nţeles, norii ce mereu dau târcoale Salzburg-ului...

a melody as much as a story...
a fortress as much as a legend...
and, of course, the clouds that hang around Salzburg...
"navighez departe, deschid calea către o mare neumblată
trebuie să fiu liber să înfrunt viaţa ce-o am în faţă
eu sunt căpitanul, aşa că urcă la bord
vom căuta ziua de mâine pe fiecare ţărm
şi voi încerca, Doamne, voi încerca să răzbesc

văd pe mare oglindiri de valuri, ce-mi sclipesc amintiri, unele vesele, unele triste
mă gândesc la prietenii copilăriei şi la visele ce le-am avut
povestea zicea că vom trăi fericiţi pân' la adânci bătrâneţi
dar cumva am pierdut pocalul acela de aur
dar vom face tot ce ne este-n putere să răzbim

o adunare de îngeri s-a ivit deasupra mea
mi-au cântat acest cântec al speranţei, şi asta-mi spuneau
spuneau "vino navighează departe, vino navighează departe
vino navighează departe cu mine
vino navighează departe, vino navighează departe
vino navighează departe cu mine"
..."
"I'm sailing away set an open course for the virgin sea
I've got to be free to face the life that's ahead of me
on board I'm the captain, so climb aboard
we'll search for tomorrow on every shore
and I'll try, oh Lord I'll try to carry on

I look to the sea reflections in the waves spark my memory, some happy, some sad
I think of childhood friends and dreams we had
we live happilly forever so the story goes
but somehow we missed out that pot of gold
but we'll try the best that we can to carry on

a gathering of angels appeared above my head
they sang to me this song of hope and this is what they said
the said "come sail away, come sail away
coe sail away with me
come sail away, come sail away
come sail away with me"
..."


... pe ţărmul fiecărui amurg, caut ziua de mâine... în fiecare furtună, caut să desluşesc mângâierea de mâine...


... on the shore of every sunset, I look for tomorrow... in every storm, I look to discern the comfort of tomorrow...


... norule drag, îngerule drag... tu eşti aşa de bun cu mine...
tu eşti mereu cu mine, mă-ngrijeşti... mă iei, şi mă navighezi... spre ceruri albastre...

... dear cloud, dear angel... you are so good to me...
you are always with me, you take care of me... you take me, and sail me... to blue skies...

Sunday, September 11, 2011

LONG WAY EAST

cam 1000 kilometri în autocar, marea majoritate pe autostradă (din păcate nici un singur metru de autostradă în România...)
... aici sunt câteva culori ale unei asemenea zile...

about 1000 kilometers in the bus, most of them on the highway... here are some colours of such a day...

pe o aşa distanţă poţi trece prin toate felurile de vreme...
on such a long distance, you can face all sorts of weather...


... cu siguranţă prinzi aglomerările de trafic din apropierea marilor oraşe...
... be sure you catch the traffic jams around the large cities...

... cu siguranţă apare oboseala sau plictiseala... inclusiv la şoferi...
... that's for sure, fatigue an boredom appears... including for drivers...Thursday, September 8, 2011

FROM SALZBURG, WITH LOVE

iată că a venit şi ziua în care să revăd frumosul Salzburg... deşi vremea a fost foarte capricioasă, am reuşit să fac suficiente poze încât să-mi fie greu să aleg câteva dintre ele... m-am oprit la imagini cu turnuri de bhserici...

cam asta a fost...
mi-ar fi plăcut să am postări cu imagini mai vibrante, mai pătrunzătoare...
mi-ar fi plăcut să am cuvinte mai multe, mai vii, mai calde...
dar poate doar mi-am încărcat sufletul şi bateriile pentru ce va urma după ce ajung acasă...

oricum... să mai vii cu mine...

here it came the day to see again beautiful Salzburg... despite the bad weather, I managed to make enough pictures, to make it difficult to choose some of them... I selected images with church towers...


this is it...
I wish I had posts with images more vibrant, more ingoing...
I wish I had more words, more vivid, and warmer...
but maybe I just filled my soul and my batteries for what's to come at home...


anyway... please come again with me...tinereţe, dragoste, acţiune, idealuri, Austria, locuri frumoase,"Sunetul muzicii"... "Edelweiss"...

youth, love, action, ideals, Austria, beautiful places, "The Sound of Music"... " Edelweiss"...

Wednesday, September 7, 2011

CHIEMSEE - DEUTSCHLAND

cel mai întins lac din Bavaria are, pe una din insulele lui, un palat ridicat de Ludovic al II-lea...
vino şi respiră puţină liniştd şi bogăţie cu mine...

the largest lake in Bavaria has, on one of his island, a palace erected by Ludwig the 2nd...
come and breathe with me some silence and richness...
Tuesday, September 6, 2011

MUNCHEN bis, DEUTCHLAND

încă o zi obositoare... am ales două dintre locurile vizitate azi (marţi):
one more exhausting day... I've chosen two of  the places I  visited today (tuesday):

BISERICĂ  -  CHURCH
O ştiam din reviste, dar pe viu este cu-adevărat superbă... ca fapt divers, faţada principală, TOATĂ, este o uşă dublă, gigantică, care se deschide (numai de Paşte)...

We knew it from the publications, but "live", it is truely superb... for the record, the main facade, ENTIRELY, is a giant double door, which can open (only on the Easter)...BIROURI   -  OFFICES
Pe multe hectare se întinde acest ansamblu de birouri... impresionantă este perdeaua, gardul de verdeaţă de câţiva metri înălţime, ce pluteşte în dreptul etajelor de sus...

This complex of offices lays on many hectars... it's very impresive the courtain, the green fence of several meters high, floating at the level of upper floors...


Monday, September 5, 2011

MUNCHEN, DEUTSCHLAND

se vede că aceasta e o excursie cu colegii; este altfel faţă de un concediu... programul urmăreşte în primul rând vizitarea unor realizări arhitecturale deosebite...

this is an excursion with the colleagues; it's different from a vacation with the family... the schedule is looking to ensure the visit of outstanding architectural achievements...

ALLIANZ ARENAGazonul impecabil încălzit şi iluminat indiferent de starea vremii (instalaţia ce se vede este pentru iluminarea gazonului), capacitatea tribunelor, confortul spectatorilor, reporterilor, oficialilor... le-ai putea întâlni şi la alte mari arene sportive din lume...
Dar această arenă este unică prin "coaja" ei: ceea ce vezi din exterior este această folie din plastic, care formează "pungile", "pernele" uriaşe, transparente, care îmbracă în întregime construcţia... şi care noaptea pot străluci alb, roşu, şi albastru...
The perefct pitch, warmed and lightened no matter the weather outside (the installation you see is for the pitch illumination), the capacity and the comfort for the spectators, the reporters, and officials... you might meet on other grand arenas of the world...
But this arena is unique by its "shell": what you can see from the outside is this plastic sheet that forms the huge transparent "pillows", that entirely enshroud the building... and can shine in white, red, and blue, over night...
BMW WELT
În lumea BMW, fie că îţi place sau nu, nu poţi să nu rămâi impresionat de fantezia, imaginaţia, din construcţii şi din maşini, dublate de un suport tehnic ce îţi taie respiraţia

In the BMW World, even if you like it or not, you are impressed by the fantesy and imagination of the buildinf and the machines, supported by a breathtaking technical support... ai parte şi de show-ul unui motociclist (pe o motocicletă BMW, bine-nţeles) care aleargă pe sus, pe jos, pe scări...

... you also can watch the show of a biker (obviously, on a BMW bike) who runs up, down, on the stairs...


... cei de la BMW vor să ne arate că pentru a crea bijuteriile viitorului, e bine să nu uiţi valorile trecutului... şi ale naturii...

... the BMW guys want to show us that in order to create the jewels of the future, you have to keep in mind the values of the past... and of the nature...