Thursday, September 8, 2011

FROM SALZBURG, WITH LOVE

iată că a venit şi ziua în care să revăd frumosul Salzburg... deşi vremea a fost foarte capricioasă, am reuşit să fac suficiente poze încât să-mi fie greu să aleg câteva dintre ele... m-am oprit la imagini cu turnuri de bhserici...

cam asta a fost...
mi-ar fi plăcut să am postări cu imagini mai vibrante, mai pătrunzătoare...
mi-ar fi plăcut să am cuvinte mai multe, mai vii, mai calde...
dar poate doar mi-am încărcat sufletul şi bateriile pentru ce va urma după ce ajung acasă...

oricum... să mai vii cu mine...

here it came the day to see again beautiful Salzburg... despite the bad weather, I managed to make enough pictures, to make it difficult to choose some of them... I selected images with church towers...


this is it...
I wish I had posts with images more vibrant, more ingoing...
I wish I had more words, more vivid, and warmer...
but maybe I just filled my soul and my batteries for what's to come at home...


anyway... please come again with me...tinereţe, dragoste, acţiune, idealuri, Austria, locuri frumoase,"Sunetul muzicii"... "Edelweiss"...

youth, love, action, ideals, Austria, beautiful places, "The Sound of Music"... " Edelweiss"...