Sunday, September 4, 2011

KONIGSEE, DEUTSCHLAND

Le-am propus colegilor ca, între betoane şi pereţi cortină, între clădiri de sute de ani sau din mileniul trei, să avem o pauză de relaxare în natură. Le-am propus să vedem lacul Konigsee; au fost de acord,... şi n-au regretat...

I proposed to my mates that, between concrete and courtain walls, between middle age and third millenium buildings, to take a break in the nature. I proposed them to visit the Konigsee lake; they agreed,... and they didn't regret that... ... da, e un loc extraordinar... un lac înconjurat de munţi ce ajung până spre 2700m altitudine... se spune că e lacul cu cea mai curată apă din Germania, că e cel mai adânc lac din Germania...
şi, undeva la mijlocul lui, unde se ajunge numai cu vaporaşul (cu motor electric, să nu polueze...), este biserica Sf. Bartolomeu...

... yes, it's an awesome place... surrounded by mountains up to 2700meters high... it's said it is the lake with the cleanest water in Germany, and is tje deepest lake in Germany...
and, somewhere at its half length, where you can get only by boat (with electric engine, in order to not pollute...), there is the St. Bartoloma church...
este şi un loc pe traseu unde motorul se opreşte, şi un membru al echipajului cântă la trompetă... în duet cu propriul ei ecou...

there also is a place where they stop the engine, and one crew member is playing a trumpet... in duet with her own echo...desigur, apa este într-adevăr foarte curată, şi în jurul bisericii şi a restaurantului este un loc plăcut de odihnă şi relaxare...

of course the water is crystal clear, and around the church, and the restaurant, there is a very pleasant place for rest and relaxation...


... nu m-am putut abţine să îmbrăţişez munţii dimprejur...

... I couldn't help myself not to embrace the mountains...


condiţiile de lumină nu sunt deloc favorabile, cele mai multe cadre trebuie să le iei cu soarele în faţă şi cu versanţii în umbră...
dar cred că toamna prin octombrie, sau iarna,... trebuie să fie sublim...

mulţumesc apei, şi soarelui, şi muntelui...
au fost tare buni cu mine... mi-au mângâiat gândul, mi-au bucurat privirea...

acum trebuie să-mi iau rămas bun...
ce zici, mai vii aici cu mine?...
the light conditions are very poor, most of the shots are contre-jour, with shadowy slopes...
but I think in autumn, in octobdr, or in winter... it has to be sublime...


I thank to the water, to the sun, and to the mountain...
they were very good to me... the caressed my mind, they rejoiced my sight...


now I have to say goodbye...
what do you say, will you come here with me again?...

.