Thursday, October 6, 2011

AMINTEŞTE-ŢI DE MINE - REMEMBER ME

ascultă te rog melodia asta... sunt convins că-ţi va face bine... liniştea şi gândul bun te vor îmbrăţişa...

please listen this song... I am convinced it will make you feel good... the calm and good will embrace you...

LOREENA McKENNITT  -  Dante's Prayer
am născocit poteci în paradis... doar ca tu să vii spre mine...

I invented paths through paradise... only for you to come to me...

"când pădurea cea neagră a căzut înaintea mea
şi toate cărările erau năpădite
când partizanii orgoliului spuneau că nu este altă cale
am crescut dureri din piatră

nu am crezut pentru că nu am putut să văd
chiar de-ai venit la mine în noapte
când zorile păreau pe veci pierdute
mi-ai arătat dragostea ta în lumina stelelor

aruncă-ţi privirea peste ocean  
întoarce-ţi sufletul spre mare  
când  noaptea întunecată pare veşnică  
te rog aminteşte-ţi de mine  

atunci muntele a răsărit înaintea mea
prin izvorul adânc al dorinţei
din fântâna iertării
de dincolo de gheaţă şi foc
...
totuşi împărtăşim poteca modestă, singuri,
cât de gingaşă e inima
oh, dă acestor picioare de lut aripi să zboare
să poată atinge chipul stelelor

răsuflă viaţă în inima aceasta plăpândă
ridică vălul de moarte al fricii
ia aceste speranţe fărâmate, scrijelite cu lacrimi
să ne ridicăm deasupra grijilor lumeşti

aruncă-ţi privirea peste ocean  
întoarce-ţi sufletul spre mare  
când  noaptea întunecată pare veşnică  
te rog aminteşte-ţi de mine  
te rog aminteşte-ţi de mine  
..."

te-aştept să vii... deşi n-ai plecat niciodată din inima mea...

I'm waiting for you to come... although you never left my heart...mi-am pus flori în obraji... mi-am pus lumină în suflet...
pentru că te-aştept să vii... deşi n-ai plecat niciodată din inima mea...

I put flowers in my cheeks... I put light into my soul...
because I'm waiting for you to come... although you never left my heart...

"when the dark wood fell before me
and all the paths were overgrown
when the priests of pride say there is no other way
I tilled the sorrows of stone

I did not believe because I could not see
though you came to me in the night
when the dawn seemed forever lost
you showed me your love in the light of the stars

cast your eyes on the ocean  
cast your soul to the sea  
when the dark night seems endless  
please remember me  

then the mountain rose before me
by the deep well of desire
from the fountain of forgiveness
beyond the ice and fire
...
though we share this humble path, alone
how fragile is the heart
oh give these clay feet wings to fly
to touch the face of the stars

breathe life into this feeble heart
lift this mortal veil of fear
take these crumbled hopes, etched with tears
we'll rise above these earthly cares

cast your eyes on the ocean  
cast your soul to the sea  
when the dark night seems endless  
please remember me  
please remember me     

..."
afară e viaţă, e bucurie, e sevă... 
iar eu mă sting aşteptându-te... deşi n-ai plecat niciodată din inima mea...

out there is life, and joy, and  sap...
and I'm burning down, waiting... although you never left my heart...mă înfior la fiecare pas ce cred că îl aud, la fiecare umbră ce-mi pare că o văd...
deşi ştiu... n-ai să vii niciodată... ştiu... niciodată nu te vei aşeza în braţele mele...
deşi n-ai plecat niciodată din inima mea...

mă rog doar... te rog doar...
aminteşte-ţi de mine...

I shiver at every step I think I hear, at every shadow I seem to see...
although I know... you'll never come... I know... you will never lay in my arms...
although you never left my heart...

I merely pray... I'm merely begging you...
please remember me...


.