Saturday, October 29, 2011

OCTOMBRIE - OCTOBER

... când e târziu... când amurgul e aproape... când lumina e tot mai rece... şi tot mai puţină... este octombrie... şi-mi pare rău...

... when it's late... when the sunset is close... when light is colder... and dimmer... it's october... and I am sorry... 

EVANESCENCE - October

"nu mai pot fugi
mă destram în faţa ta
iată-mă
nu mi-a mai rămas nimic
deşi am încercat să uit
eşti tot ce sunt
du-mă acasă
luptând, m-am sfârşit;
frânt
fără viaţă
mă dau bătut
eşti singura mea putere
fără tine
nu mai pot merge mai departe
vreodată din nou

singura mea speranţă
(de câte ori am încercat)                      
singura mea linişte
(să mă îndepărtez de tine)                    
singura mea bucurie
singura mea tărie
(cad în graţiile tale)                    
singura mea putere
singura mea viaţă
(în dragoste sunt acum)                    
singura mea dragoste
..."
"I can't run anymore
I fall before you

here I am
I have nothing left
though I've tried to forget
you're all that I am
take me home
I'm through fighting it
broken
lifeless
I give up
you're my only strength
without you
I can't go on
anymore
ever again

my only hope
(all the times I've tried)                    

my only peace
(to walk away from you)                    

my only joy
my only strength
(I fall into your abounding grace)                    

my only power
my only life
(and love is where I am)                    

my only love
..."

"...nu mai pot fugi
mă ofer cu totul ţie
îmi pare rău
îmi pare rău
în tot amarul meu
am nesocotit
tot ce e real şi-adevărat
tot ce am nevoie eşti tu
când noaptea se aşează peste mine
nu-mi voi închide ochii
sunt prea viu
şi tu eşti prea puternică
nu mai pot să mint
mă destram în faţa ta
îmi pare rău
îmi pare rău
...
nesocoteam mereu
durerea ce mă măcina
dar de data asta rana e prea adâncă
nu mă voi mai abate niciodată
...
singura mea speranţă
(de câte ori am încercat)                      
singura mea linişte
(să mă îndepărtez de tine)                    
singura mea bucurie
singura mea tărie
(cad în graţiile tale)     &nsp;              
singura mea putere
singura mea viaţă
(în dragoste sunt acum)                    
singura mea dragoste
..."

"... I can't run anymore
I give myself to you
I'm sorry
I'm sorry
in all my bitterness
I ignored
all that's real and true
all I need is you
when night falls on me
I'll not close my eyes
I'm too alive
and you're too strong
I can't lie anymore
I fall down before you
I'm sorry
I'm sorry
...
constantly ignoring
the pain consuming me
but this time it's cut too deep
I'll never stray again
...
my only hope
(all the times I've tried)                    

my only peace
(to walk away from you)                    

my only joy
my only strength
(I fall into your abounding grace)                    

my only power
my only life
(and love is where I am)                    

my only love
..."

... copacii sunt despuiaţi... dar numai ei, primăvara, vor întineri... din nou şi din nou...
... the trees are stripped... but only they, on sprintime, will grow younger... on and on

U2 - October

"octombrie
şi copacii sunt despuiaţi
de tot ce îmbracă
ce-mi pasă?

octombrie
şi regate se ridică
şi regate se destramă
dar tu mergi mai departe... din nou şi din nou..."


"october
and the trees are stripped bare
of all they wear
what do I care

october
and kingdoms rise
and kïngdoms fall
but you go on...and on..."