Tuesday, November 29, 2011

ACOLO, SUS - UP THERE

EVANESCENCE - Angel of Mine

"eşti tot ce am nevoie să văd
zâmbetul şi lumina ta sunt soarele meu
râde şi vino şi priveşte în mine
stropi din lumina lunii mă spală
pot să-ţi arăt ce eşti tu pentru mine?

îngerul meu, pot să-ţi mulţumesc?
m-ai salvat de-atâtea şi-atâtea ori
îngerule, trebuie să mărturisesc
eşti tu cel ce întotdeauna îmi dai putere
şi nu ştiu unde-aş fi fără tine

după atâţia ani şi ani de zile, un lucru e adevărat
vocea statornică din inima mea eşti tu
mă atingi, şi simt că sunt parte din tine
venerez fiecare zi ce o petrec cu tine
şi tot ce sunt, ajung până la urmă la tine
...
înapoi în braţele îngerului meu
înapoi în liniştea pe care atât de mult o iubesc
înapoi în braţele îngerului meu în sfârşit mă odihnesc 
dându-ţi un dar ce să-ţi amintească de mine

îngerul meu, pot să-ţi mulţumesc?
m-ai salvat de-atâtea şi-atâtea ori
îngerule, trebuie să mărturisesc
tu eşti cel ce întotdeauna îmi dai putere
şi nu ştiu unde-aş fi fără tine
...fără tine"


"you are everything I need to see
smile and sunlight makes sunlight to me
laugh and come and look into me
drips of moonlight washing over me
can I show you what you are fro me?

angel of mine, can I thank you
you have saved me time and time again
angel, I must confess
it's you that always gives me strength
and I don't know where I'd be without you

after all these years, one thing is true
constant voice within my heart is you
you touch me, I feel I'm moving into you
all the things I am come down to you
...
back in the arms of my angel
back to the peace that I so love
back in the arms of my angel I can finally rest
giving you a gift that you remind me

angel of mine, can I thank you?
you have saved me time and time again
angel, I must confess
it's you that always gives me strength
and I don't know where I'd be without you
... without you"am auzit că undeva, acolo sus,... există...

I heard that somewhere up-there,... there is...


Sunday, November 27, 2011

SPERANŢĂ... - HOPE...


ştiu că n-ai timp, că ai lucruri importante ce te preocupă...
dar te rog ascultă... şi lasă-te învăluită... de lumina aripilor speranţei...

I know you don't have time, and you have important things on your mind...
but please listen... and let yourself be shrouded... by the light of the wings of hope...

THOMAS BERGERSEN - Remember Meerau vremuri când credeam că îngerii au aripi...
... că norii ştiu doar să binecuvinteze
... că cuvintele pot fi doar adevărate
erau vremuri când speram...there were times when I believed that angels have wings...
... that clouds know only to bless
... that words can only be true
there were times when I was hoping...Sunday, November 20, 2011

NOIEMBRIE ÎN MINE... - NOVEMBER IN ME...

... nu plouă... dar e frig, şi e noiembrie
... acum mulţi, mulţi ani, tot într-o zi de luni, pe 21 noiembrie, am văzut lumina acestei lumi...

... it doesn't rain... but it's cold, and it's november
... many, many years ago, on a monday day too, on the 21st of november, I saw the light of this world...

GUNS N' ROSES - November Rain

"când privesc în ochii tăi
pot să văd dragostea înfrânată
dar dragă, când te ţin în braţe
nu ştii că şi eu simt la fel?

căci nimic nu ţine-o veşnicie
şi amândoi ştim că inimile se pot schimba
şi-i greu să ţii o lumânare
în ploaia rece de noiembrie

am trecut prin atâtea de multă, multă vreme
încercând doar să omor durerea

dar îndrăgostiţi vin, îndrăgostiţi pleacă
şi nimeni nu e cu-adevărat sigur cine-şi va da drumul azi
să plece departe

de-am putea lua timpul
să-l aşezăm la rând
mi-aş putea odihni capul
ştiind că eşti a mea
toată a mea
deci de vrei să mă iubeşti
atunci, dragă, nu te-nfrâna...
ori voi ajunge să merg
în ploaia rece de noiembrie
..."

"when I look into your eyes
I can see a love restrained
but darlin' when I hold you
don't you know I feel the same

'cause nothin' lasts forever
and we both know hearts can change
and it's hard to hold a candle
in the cold november rain

we've been through this such a long long time
just tryin' to kill the pain

but lovers always come and lovers go
and no one's really sure who's lettin' go today
walking away

if we could take the time
to lay it on the line
I could rest my head
just knowin' that you were mine
all mine
so if you want to love me
then darlin' don't refrain...
or I'll end up walkin'
in the cold november rain
..."

"...
ai nevoie de ceva timp, al tău
ai nevoie de ceva timp, cu totul singură
fiecare are nevoie de ceva timp, al său
nu ştii că ai nevoie de ceva timp, cu totul singură?

ştiu că-i greu să-ţi ţii inima deschisă
când chiar prieteni par să te rănească
dar de s-ar putea vindeca o inimă frântă
n-ar fi vremea să te farmec... ?

câteodată am nevoie de ceva timp, al meu
câteodată am nevoie de ceva timp, cu totul singur
fiecare are nevoie de ceva timp, al său
n-ai nevoie de ceva timp, cu totul singură?

şi când temerile tale se potolesc
şi încă umbre mai rămân
ştiu că mă poţi iubi
când nu mai e nimeni la mijloc
aşa că nu mai contează întunericul
încă mai putem mai găsi calea
căci nimic nu dăinuie pentru totdeauna
nici măcar ploaia rece de noiembrie
..."


"...
do you need some time, on your own
do you need some time, all alone
everybody needs some time, on their own
don't you know you need some time, all alone?

I know it's hard to keep an open heart
when even friends seem out to harm you
but if you could heal a broken heart
wouldn't time be out to charm you...?

sometimes I need some time, on my own
sometimes I need some time, all alone
everybody needs some time, on their own
don't you know you need some time... all alone?

and when your fears subside
and the shadows still remain
I know that you can love me
when there's no one left to blame
so never mind the darkness
we still can find the way
'cause nothin' lasts forever
even cold november rain
..."FREDDIE MERCURY & MONTSERRAT CABALLE - Guide Me Home & How Can I Go OnGUIDE ME HOME

"acum, că vântul mi-a pierdut vela
acum, că urma mi-a pierdut calea
cine mă va găsi?
cine va avea grijă şi-mi va fi alături?

condu-mă înapoi
nevătămat, la cuibul meu
acolo unde-mi este locul
încă o dată

unde-mi este steaua, în ramurile Cerului?
unde mi-e puterea, am nevoie de ea acum
cine mă poate salva?
cine mă poate îndrepta spre destinul meu?

condu-mă înapoi
nevătămat, la cuibul meu
acolo unde-mi este locul
încă o dată

cine mă va călăuzi?
cine va avea grijă de mine şi-mi va fi alături?
călăuzeşte-mă înapoi
nevătămat, la cuibul meu
încă o dată

dar cum pot să merg mai departe?
cum pot să merg, aşa, mai departe...?"
GUIDE ME HOME

"now the wind has lost my sail
now my scenthas left my trail
who will find me

guide me back
safely to my home
where I belong
once more

where is my star in Heaven's bough
where is my strength, I need it now
who can save me?
lead to my destiny?

guide me back
safely to my home
where I belong
once more

who will guide me?
take care and side with me?
guide me back
safely to my home
once more

but how can I go on?
how can I go on this way...?"
HOW CAN I GO ON?

"când toată sarea e luată din mare
stau detronat
sunt gol şi sângerez
dar când degetul arată atât de nemilos
este cineva cine să creadă în mine?
să-mi asculte cuvântul şi să aibă grijă de mine?

cum pot merge mai departe
de la o zi la a alta?
cine mă poate face puternic, în orice fel?
unde pot fi în siguranţă?
unde poate fi locul de care să aparţin şi eu
în lumea asta mare plină de tristeţe?
cum pot să uit
visele acelea frumoase ce le-am împărtăşit?
s-au pierdut, nu sunt de găsit nicăieri...
cum pot merge mai departe?

câteodată încep să tremur în întuneric
nu pot să văd
când oamenii mă înspăimântă
încerc să mă ascund atât de departe de mulţime
este cineva să mă mângâie?
Doamne... ai grijă de mine...
..."
HOW CAN I GO ON?

"when all the salt is taken from the sea
I stand dethroned
I'm naked and I bleed
but your finger points so savagely,
is anybody there to believe in me?

how can I go on
from day to day?
who can make me strong in every way?
where can I be safe?
where can I belong
in this great big world of sadness?
how can I forget
those beautiful dreams that we shared?
they're lost and they're no where to be found...
how can I go on?

sometimes I start to tremble in the dark
I cannot see
when people frighten me
I try to hide myself so far from the crowd
is anyone there there to comfort me?
Lord... take care of me...
..."e noiembrie afară, e noiembrie în mine...
începe încă o zi, încă un an de viaţă...
dă-mi mâna...

it's november out there, it's november in me...
one more day, one more year of life begins...
give me your hand...Saturday, November 5, 2011

HEAVEN


mulţumesc Cerului pentru ziua aceasta
îi mulţumesc pentru că
m-a ascultat
şi-ţi pot dărui asemenea clipe
de lumină, de culoare,
şi emoţie...


am rămas mut
am dat volumul la maxim...
şi m-am lăsat inundat de muzică


aşa că pune-ţi căştile,
cufundă-te în culorile Cerului
şi-n visare
şi-n bucurie


e muzica ta...
e numai pentru tine...GARY MOORE - Still Got The Blues

I thank God for this day
I thank because I was able to offer you such moments
of light, of colour,
and staggering emotions...
I stood speechless
I turned the speakers the loudest...
and I let myself flooded by music...
so, take your headphones,
immerse in the colours of Heaven
and in dreaming
and in delight
it's your music...
it's for you only...
U 2: ai mai ascultat, demult, piesa asta, aici la mine... dar nu... nu putea să lipsească...
mai ascultă-o, şi adaugă-i flăcările acestui colţ de Paradis... şi-ale sufletului meu... rămas fără cuvinte...
U 2: you listened this play here, some time ago... but no... we could not miss it here...
listen it once more, and add to it the flames from this corner of Heaven... and from my heart... left wordless...


U 2 - With Or Without You
... ascultă... poate nu ţi-ai dat seama unde am fost...
... listen... maybe you didn't realise where is this place...

BRYAN ADAMS - Heaven


"... iubito, eşti tot ce-mi doresc
când eşti aici în braţele mele
îmi vine greu să cred
că suntem în Paradis
şi dragoste e tot ce-mi doresc
şi am găsit-o acolo în inima ta
şi nu e greu să-ţi dai seama
că suntem în Paradis

o dată-n viaţă găseşti pe cineva
cine-ţi va face lumea să se învârtă
să te ridice când te simţi la pământ
acum nimic nu poate schimba ce-nsemni pentru mine
ar fi multe ce-aş putea să spun
dar acum doar ţine-mă în braţe
căci dragostea noastră ne va lumina calea 
...
aşteptam de-atâta timp
ceva să sosească
ca dragostea să-mi iasă-n cale
acum visele noastre se-mplinesc
prin vremuri bune, şi prin cele rele
oh, voi fi alături de tine

şi iubito, eşti tot ce-mi doresc
când eşti aici în braţele mele
îmi vine greu să cred
că suntem în Paradis
şi dragoste e tot ce-mi doresc
şi am găsit-o acolo în inima ta
şi nu e greu să-ţi dai seama
că suntem în Paradis

eşti tot ce-mi doresc
eşti tot ce am nevoie

suntem în Paradis
..."

"... and baby you're all that I want
when you're lyin' here in my arms
I'm finding it hard to believe
we're in Heaven
and love is all what I need
and I found it there in your heart
it isn't hard to see
we're in Heaven

once in your life you find someone
who will turn your world around
bring you up when you're feeling down
now nothing can change what you mean to me
there's lots that I could say
but just hold me now
'cause our love will light the way
...
I've been waiting for so long
for somethin' to arrive
for love to come along
now our dreams are comin' true
through the good times and the bad
I'll be standin' there by you, oh

and baby you're all that I want
when you're lyin' here in my arms
I'm finding it hard to believe
we're in Heaven
and love is all what I need
and I found it there in your heart
it isn't hard to see
we're in Heaven


you're all that I want
you're all that I need

we're in Heaven
..."


... tu spui că privirea-mi e mai luminoasă?
... eu spun că zâmbetul tău s-a preschimbat în stea... şi s-a cuibărit în inima mea...... do you say that my eye is brighter?
... I say that your smile turned into a star... and nested in my heart...

Wednesday, November 2, 2011

CE RĂMÂNE... - WHAT REMAINS...aş fi vrut să fiu mai bun
aş fi vrut să fiu bucurie
să fiu lumină, şi scut, şi fericire...
aş fi vrut să ofer mult, mult mai mult...
să mă ofer cu totul,
din tot sufletul


aş fi vrut să nu regret... atât de mult...


atât am
atât am rămas
un suflet


şi, poate, asta e tot ce va rămâne...


I wish I'd be a better person
I wish I'd be joy
I wish I'd be light, and shield, and happiness
I wish I'd give more, much mure...
and to offer myself completely,
from all my heart


I wish I didn't regret... so much...


this is what I am
this is what is left of me
a soul


and, maybe, this is all what remains...


HOLOGRAF - Vine o zi ... There Comes a Day...

"...
vine o zi, vine o zi când se va sfârşi
nimeni nu va şti, nimeni nu va şti oare când va fi
vine o zi, vine o zi, iar de voi pleca
nimeni nu va şti, nimeni nu va şti cât voi regreta
cât voi regreta, cât voi regreta...

nu, nu am ce să-ţi las în loc
doar cântul meu şi-un pic de noroc
ştiu, nu e mult, dar e suflet curat
şi adevărat, şi adevărat
..."

"...
there comes a day, there comes a day when it will come to an end
no one will know, no one will know when it will be
there comes a day, there comes a day, and if I shall leave
no one will know, no one will know how I will regret
how I will regret, how I will regret...

no, I have nothing to let instead
only my song and a bit of luck
I know, it's not much, but is pure soul
and it's truthful, and it's truthful
..."