Sunday, November 20, 2011

NOIEMBRIE ÎN MINE... - NOVEMBER IN ME...

... nu plouă... dar e frig, şi e noiembrie
... acum mulţi, mulţi ani, tot într-o zi de luni, pe 21 noiembrie, am văzut lumina acestei lumi...

... it doesn't rain... but it's cold, and it's november
... many, many years ago, on a monday day too, on the 21st of november, I saw the light of this world...

GUNS N' ROSES - November Rain

"când privesc în ochii tăi
pot să văd dragostea înfrânată
dar dragă, când te ţin în braţe
nu ştii că şi eu simt la fel?

căci nimic nu ţine-o veşnicie
şi amândoi ştim că inimile se pot schimba
şi-i greu să ţii o lumânare
în ploaia rece de noiembrie

am trecut prin atâtea de multă, multă vreme
încercând doar să omor durerea

dar îndrăgostiţi vin, îndrăgostiţi pleacă
şi nimeni nu e cu-adevărat sigur cine-şi va da drumul azi
să plece departe

de-am putea lua timpul
să-l aşezăm la rând
mi-aş putea odihni capul
ştiind că eşti a mea
toată a mea
deci de vrei să mă iubeşti
atunci, dragă, nu te-nfrâna...
ori voi ajunge să merg
în ploaia rece de noiembrie
..."

"when I look into your eyes
I can see a love restrained
but darlin' when I hold you
don't you know I feel the same

'cause nothin' lasts forever
and we both know hearts can change
and it's hard to hold a candle
in the cold november rain

we've been through this such a long long time
just tryin' to kill the pain

but lovers always come and lovers go
and no one's really sure who's lettin' go today
walking away

if we could take the time
to lay it on the line
I could rest my head
just knowin' that you were mine
all mine
so if you want to love me
then darlin' don't refrain...
or I'll end up walkin'
in the cold november rain
..."

"...
ai nevoie de ceva timp, al tău
ai nevoie de ceva timp, cu totul singură
fiecare are nevoie de ceva timp, al său
nu ştii că ai nevoie de ceva timp, cu totul singură?

ştiu că-i greu să-ţi ţii inima deschisă
când chiar prieteni par să te rănească
dar de s-ar putea vindeca o inimă frântă
n-ar fi vremea să te farmec... ?

câteodată am nevoie de ceva timp, al meu
câteodată am nevoie de ceva timp, cu totul singur
fiecare are nevoie de ceva timp, al său
n-ai nevoie de ceva timp, cu totul singură?

şi când temerile tale se potolesc
şi încă umbre mai rămân
ştiu că mă poţi iubi
când nu mai e nimeni la mijloc
aşa că nu mai contează întunericul
încă mai putem mai găsi calea
căci nimic nu dăinuie pentru totdeauna
nici măcar ploaia rece de noiembrie
..."


"...
do you need some time, on your own
do you need some time, all alone
everybody needs some time, on their own
don't you know you need some time, all alone?

I know it's hard to keep an open heart
when even friends seem out to harm you
but if you could heal a broken heart
wouldn't time be out to charm you...?

sometimes I need some time, on my own
sometimes I need some time, all alone
everybody needs some time, on their own
don't you know you need some time... all alone?

and when your fears subside
and the shadows still remain
I know that you can love me
when there's no one left to blame
so never mind the darkness
we still can find the way
'cause nothin' lasts forever
even cold november rain
..."FREDDIE MERCURY & MONTSERRAT CABALLE - Guide Me Home & How Can I Go OnGUIDE ME HOME

"acum, că vântul mi-a pierdut vela
acum, că urma mi-a pierdut calea
cine mă va găsi?
cine va avea grijă şi-mi va fi alături?

condu-mă înapoi
nevătămat, la cuibul meu
acolo unde-mi este locul
încă o dată

unde-mi este steaua, în ramurile Cerului?
unde mi-e puterea, am nevoie de ea acum
cine mă poate salva?
cine mă poate îndrepta spre destinul meu?

condu-mă înapoi
nevătămat, la cuibul meu
acolo unde-mi este locul
încă o dată

cine mă va călăuzi?
cine va avea grijă de mine şi-mi va fi alături?
călăuzeşte-mă înapoi
nevătămat, la cuibul meu
încă o dată

dar cum pot să merg mai departe?
cum pot să merg, aşa, mai departe...?"
GUIDE ME HOME

"now the wind has lost my sail
now my scenthas left my trail
who will find me

guide me back
safely to my home
where I belong
once more

where is my star in Heaven's bough
where is my strength, I need it now
who can save me?
lead to my destiny?

guide me back
safely to my home
where I belong
once more

who will guide me?
take care and side with me?
guide me back
safely to my home
once more

but how can I go on?
how can I go on this way...?"
HOW CAN I GO ON?

"când toată sarea e luată din mare
stau detronat
sunt gol şi sângerez
dar când degetul arată atât de nemilos
este cineva cine să creadă în mine?
să-mi asculte cuvântul şi să aibă grijă de mine?

cum pot merge mai departe
de la o zi la a alta?
cine mă poate face puternic, în orice fel?
unde pot fi în siguranţă?
unde poate fi locul de care să aparţin şi eu
în lumea asta mare plină de tristeţe?
cum pot să uit
visele acelea frumoase ce le-am împărtăşit?
s-au pierdut, nu sunt de găsit nicăieri...
cum pot merge mai departe?

câteodată încep să tremur în întuneric
nu pot să văd
când oamenii mă înspăimântă
încerc să mă ascund atât de departe de mulţime
este cineva să mă mângâie?
Doamne... ai grijă de mine...
..."
HOW CAN I GO ON?

"when all the salt is taken from the sea
I stand dethroned
I'm naked and I bleed
but your finger points so savagely,
is anybody there to believe in me?

how can I go on
from day to day?
who can make me strong in every way?
where can I be safe?
where can I belong
in this great big world of sadness?
how can I forget
those beautiful dreams that we shared?
they're lost and they're no where to be found...
how can I go on?

sometimes I start to tremble in the dark
I cannot see
when people frighten me
I try to hide myself so far from the crowd
is anyone there there to comfort me?
Lord... take care of me...
..."e noiembrie afară, e noiembrie în mine...
începe încă o zi, încă un an de viaţă...
dă-mi mâna...

it's november out there, it's november in me...
one more day, one more year of life begins...
give me your hand...