Thursday, December 29, 2011

AL DOILEA AN DE BLOG - MY SECOND YEAR OF BLOGGING -ANNO DOMINI MMXI

frumoasele şi talentatele surori Corr, împreună cu fratele lor (THE CORRS), l-au chemat alături pe Bono (U 2) pentru această frumoasă melodie...
apropo... unde te duci când stelele-ţi sunt albastre?...

the beautiful and talented Corr sisters, together with their brother (THE CORRS), took Bono (U 2) aside for this beautiful melody...
by the way... where do you go when your stars are blue?...

THE CORRS & BONO - When The Stars Go Blue
acum doi ani, în prima noapte de după revelion, am adus spre lumină prima postare a acestui blog...
privesc înapoi la acest al doilea an, la 2011... şi uite câte ceva din cele ce le-am găsit...
* toate imaginile sunt fotografiate în 2011

two years ago, on the first night after the New Year, I brang to light the first post of this blog...
I look back to 2011, to the second year of blogging... and here are some of the things I found...
* all the pictures are shot during 2011"...
unde te duci când te simţi singură?
unde te duci când eşti tristă?
unde te duci când te simţi singură?

te voi însoţi

când stelele devin albastre
..."


"...
where do you go when you're lonely?
where do you go when you're blue?
where do you go when you're lonely?

I'll follow you

when the stars go blue
..."


privesc spre cer, şi nu pricep
de ce stelele mele au rămas albastre...

când mă simt singur... când sunt trist... mă iau şi mă duc... încă mai am puterea să hoinăresc printre culorile din jurul meu...
nu ştiu ce caut, pentru că peste tot văd numai gândurile mele...

altfel spus, imaginile acestea sunt o parte din gândurile mele din 2011...
le ştii foarte bine, pentru că ai fost cu mine...
mă bucur atât de mult că ai fost aproape în întâmplarea asta care se numeşte viaţă...

nu ştiu ce aş mai putea să spun...
priveşte imaginile... simte-le muzica...
şi vino să hoinărim...
prin liniştea stelelor mele albastre...I look to the sky, and I don't get it
why my stars remained blue...

when I feel lonely... when I feel blue...I take myself and go... I still have the power to wander between the colours around me...
I don't know what I'm looking for, because everywhere I turn, I see only my thoughts...

put it another way, these images are parts of my thoughts during 2011...
you know them very well, because you followed me...
I'm so glad because you were next to me in this happening that is called life...

I don't know what else could I say...
look at the pictures... feel their music...
and come wander with me
on the silence of my blue stars...
.