Sunday, March 18, 2012

AICI SUNT... - I'M IN HERE...

în primul rând...
Daliana, NicuH, vă mulţumesc... 

first of all,
Daliana, NicuH, I thank you...

SIA - I'm In Here

" aici sunt, mă vede cineva?
poate cineva să mă ajute?
aici sunt, prizonier al trecutului
poate cineva să mă ajute?

nu-mi auzi chemarea?
vii acum să-mi dai mâna?
te aşteptam
să vii să mă scapi
am nevoie să ţii
toată tristeţea ce nu o mai pot duce
trăind în mine
...
lacrimile nu mi se opresc, mă destram
sunt speriat
înţepenit între pereţii aceştia
spune-mi că există speranţă pentru mine
mă aude cineva?
..."
nu s-a întâmplat nimic... 
sunt în viaţă, deşi am lipsit mult timp de pe blog...
eu am rămas aici, în mine...
"I'm in here, can anybody see me?
can anybody help?
I'm in here, a prisoner of history
can anybody help?

can't you hear my call?
are you coming to get me now?
I've been waiting for
you to come rescue me
I need you to hold
all the sadness I can not
living inside me
...
I'm crying out, I'm breaking down
I am fearing it all
stuck inside these walls
tell me there is hope for me
is anybody out there listening?
..."
nothing happened... 
I'm alive, though I was absent from the blog for a long time...
H remained here, in me...

nu s-a întâmplat nimic...
doar sublimul iernii a trecut pe lângă mine
eu am rămas aici, în mine...

nothing happened...
merely the winter's sublime just passed by me
I remained here, in me...


hmm... am auzit că iarna poate fi superbă...

hmm... I heard that the winter can be superb...


îl mai ţii minte pe Victor?
mai ştii că e acolo?
până şi eu aproape am uitat de el...
pentru că
eu am rămas aici, în mine...

do you remember Victor?
do you know he is still there?
even I almost forgot him...
because I remained here, in me...