Friday, March 30, 2012

ÎN NUMELE FIULUI... - IN THE NAME OF THE SON...fiecare dintre noi cheltuim şi investim în casă, în maşină, în confort, sau în alte lucruri ce ţin de "faţada" socială...
sunt oameni care oferă, pentru a însămânţa în talentul, în sensibilitatea, în viziunea din suflete...
sunt copii, tineri, dornici să absoarbă, să se umple, să exprime ceea ce, în modul cel mai profund, este uman...

each of us are spending and investing in a house, a car, in comfort, and other stuff that are related with our social "facade"...
there are people who offer, in order to seed the talent, the delicacy, and the vision from the heart...
there are children, teens, willing to absorb, to fill themseves, to express what, in the deepest sense, it's human... 


juniorul meu a avut vernisajul primei lui expoziţii de fotografie la care a expus şi el...
mulţumiri lui Silviu Gheţie, şi deputatului Gheorghe Zoicaş...
aceştia sunt tineri care caută răspunsuri... sau poate doar îşi pun întrebări...
nu-i aşa că sunt frumoşi?...

my junior had his first photo exhibition where he exposed some photographs...
many thanks to Silviu Gheţie, and to deputy Gheorghe Zoicaş...
these are teens who are looking for answers... or they are merely rising questions...
aren't they beautiful, are they?...

.